::ประกาศและเอกสารดาวน์โหลดเรื่อง แผนการจัดการพัสดุเรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศแผนการปรับปรุงซ่อมแซมค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 09/07/2020 เวลา 16:55. (จำนวนผู้เข้าชม 143)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 16/06/2020 เวลา 10:34. (จำนวนผู้เข้าชม 95)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

วันที่ 22/08/2018 เวลา 19:14. (จำนวนผู้เข้าชม 189)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

วันที่ 22/08/2018 เวลา 19:05. (จำนวนผู้เข้าชม 202)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

วันที่ 22/08/2018 เวลา 19:04. (จำนวนผู้เข้าชม 182)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

วันที่ 22/08/2018 เวลา 18:55. (จำนวนผู้เข้าชม 302)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการปรับพัฒนาค่ายลูกเสือ ปี 2561

วันที่ 11/03/2018 เวลา 15:59. (จำนวนผู้เข้าชม 236)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 8 รายการ

วันที่ 17/11/2017 เวลา 08:23. (จำนวนผู้เข้าชม 228)
เรียน ผู่้สนใจทั่วไป
เรื่อง แผนการจัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศ

วันที่ 11/05/2017 เวลา 11:31. (จำนวนผู้เข้าชม 351)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง แผนการจัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา CC1

วันที่ 11/05/2017 เวลา 11:26. (จำนวนผู้เข้าชม 389)