::ประกาศและเอกสารดาวน์โหลดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางเรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ

วันที่ 22/11/2017 เวลา 14:53. (จำนวนผู้เข้าชม 165)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงรั้ว ห้องน้ำและถนนคอนกรีต

วันที่ 22/11/2017 เวลา 14:50. (จำนวนผู้เข้าชม 117)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศราคากลางซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง

วันที่ 03/11/2017 เวลา 11:30. (จำนวนผู้เข้าชม 92)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 4 รายการ

วันที่ 29/10/2017 เวลา 13:38. (จำนวนผู้เข้าชม 113)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 3 รายการ

วันที่ 24/10/2017 เวลา 14:45. (จำนวนผู้เข้าชม 95)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศราคากลาง

วันที่ 09/05/2017 เวลา 14:46. (จำนวนผู้เข้าชม 167)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศราคากลาง

วันที่ 09/05/2017 เวลา 14:46. (จำนวนผู้เข้าชม 194)