::ประกาศและเอกสารดาวน์โหลดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางเรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน ประจำปี 2563

วันที่ 10/07/2020 เวลา 10:00. (จำนวนผู้เข้าชม 115)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 09/07/2020 เวลา 17:02. (จำนวนผู้เข้าชม 120)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ

วันที่ 22/11/2017 เวลา 14:53. (จำนวนผู้เข้าชม 297)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงรั้ว ห้องน้ำและถนนคอนกรีต

วันที่ 22/11/2017 เวลา 14:50. (จำนวนผู้เข้าชม 252)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศราคากลางซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง

วันที่ 03/11/2017 เวลา 11:30. (จำนวนผู้เข้าชม 212)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 4 รายการ

วันที่ 29/10/2017 เวลา 13:38. (จำนวนผู้เข้าชม 235)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 3 รายการ

วันที่ 24/10/2017 เวลา 14:45. (จำนวนผู้เข้าชม 225)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศราคากลาง

วันที่ 09/05/2017 เวลา 14:46. (จำนวนผู้เข้าชม 300)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศราคากลาง

วันที่ 09/05/2017 เวลา 14:46. (จำนวนผู้เข้าชม 333)