::ประกาศและเอกสารดาวน์โหลดเรื่อง ประกาศการจัดชื้อจัดจ้างเรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4

วันที่ 14/10/2020 เวลา 11:48. (จำนวนผู้เข้าชม 2)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3

วันที่ 14/10/2020 เวลา 11:48. (จำนวนผู้เข้าชม 2)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2

วันที่ 14/10/2020 เวลา 11:47. (จำนวนผู้เข้าชม 2)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1

วันที่ 14/10/2020 เวลา 11:47. (จำนวนผู้เข้าชม 2)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14/09/2020 เวลา 17:10. (จำนวนผู้เข้าชม 33)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ

วันที่ 14/09/2020 เวลา 17:09. (จำนวนผู้เข้าชม 15)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ปี

วันที่ 14/09/2020 เวลา 09:01. (จำนวนผู้เข้าชม 9)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ล/๕๘(ข)ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน รร.บ้านบ่อหอย

วันที่ 03/09/2020 เวลา 14:46. (จำนวนผู้เข้าชม 15)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 03/09/2020 เวลา 09:23. (จำนวนผู้เข้าชม 81)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 03/09/2020 เวลา 09:17. (จำนวนผู้เข้าชม 86)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 03/09/2020 เวลา 09:16. (จำนวนผู้เข้าชม 67)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 25/08/2020 เวลา 17:52. (จำนวนผู้เข้าชม 52)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษา ปีงบประม

วันที่ 19/08/2020 เวลา 12:45. (จำนวนผู้เข้าชม 45)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศเชิญชวนการจัดซืื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 17/08/2020 เวลา 09:44. (จำนวนผู้เข้าชม 51)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 14 รายการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 11/08/2020 เวลา 19:06. (จำนวนผู้เข้าชม 38)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ 15 รายการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28/07/2020 เวลา 11:27. (จำนวนผู้เข้าชม 64)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการปรับปรุงซ่อมแซมค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน ประจำปี 2563

วันที่ 09/07/2020 เวลา 16:56. (จำนวนผู้เข้าชม 70)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 09/07/2020 เวลา 16:54. (จำนวนผู้เข้าชม 34)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 09/07/2020 เวลา 13:08. (จำนวนผู้เข้าชม 30)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม

วันที่ 13/03/2020 เวลา 15:17. (จำนวนผู้เข้าชม 50)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.301/26 (ปี 2539) โรงเรียนบ้านห้วยมอญ

วันที่ 02/03/2020 เวลา 15:37. (จำนวนผู้เข้าชม 36)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ รร.ประกิตเวชศักดิ์

วันที่ 27/02/2020 เวลา 14:26. (จำนวนผู้เข้าชม 51)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.203/27 รร.ประกิตเวชศักดิ์

วันที่ 27/02/2020 เวลา 14:25. (จำนวนผู้เข้าชม 48)
เรียน ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนไตรธารวิทยา

วันที่ 26/02/2020 เวลา 10:03. (จำนวนผู้เข้าชม 38)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่โรงเรียนทุ่งศรีทอง

วันที่ 25/02/2020 เวลา 17:14. (จำนวนผู้เข้าชม 58)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านนายาง

วันที่ 25/02/2020 เวลา 10:32. (จำนวนผู้เข้าชม 85)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖โรงเรียนบ้านห้วยมอญ

วันที่ 24/02/2020 เวลา 11:44. (จำนวนผู้เข้าชม 47)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง

วันที่ 24/02/2020 เวลา 11:43. (จำนวนผู้เข้าชม 36)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖โรงเรียนบ้านค้างอ้อย

วันที่ 24/02/2020 เวลา 11:41. (จำนวนผู้เข้าชม 42)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว

วันที่ 24/02/2020 เวลา 11:39. (จำนวนผู้เข้าชม 38)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.๓๐๑/๒๖ บ้านน้ำโค้ง

วันที่ 24/02/2020 เวลา 11:37. (จำนวนผู้เข้าชม 35)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านนํ้าโค้ง

วันที่ 24/02/2020 เวลา 11:35. (จำนวนผู้เข้าชม 42)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติพร้อมโปรแกรมสำนักงาน

วันที่ 08/08/2019 เวลา 13:02. (จำนวนผู้เข้าชม 53)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน

วันที่ 12/07/2019 เวลา 13:08. (จำนวนผู้เข้าชม 66)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไต

วันที่ 10/07/2019 เวลา 11:46. (จำนวนผู้เข้าชม 55)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไต

วันที่ 08/07/2019 เวลา 14:19. (จำนวนผู้เข้าชม 53)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไต

วันที่ 08/07/2019 เวลา 14:17. (จำนวนผู้เข้าชม 60)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 02/05/2019 เวลา 14:52. (จำนวนผู้เข้าชม 71)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ

วันที่ 24/04/2019 เวลา 10:09. (จำนวนผู้เข้าชม 69)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26/03/2019 เวลา 20:03. (จำนวนผู้เข้าชม 70)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรครุภัณฑ์ 5 รายการ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 25/03/2019 เวลา 09:30. (จำนวนผู้เข้าชม 67)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 10/03/2019 เวลา 14:01. (จำนวนผู้เข้าชม 73)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ 14 รายการ

วันที่ 15/02/2019 เวลา 11:01. (จำนวนผู้เข้าชม 81)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 12/02/2019 เวลา 10:20. (จำนวนผู้เข้าชม 89)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ

วันที่ 30/01/2019 เวลา 16:47. (จำนวนผู้เข้าชม 81)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 15 รายการ

วันที่ 16/01/2019 เวลา 10:17. (จำนวนผู้เข้าชม 88)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ

วันที่ 26/12/2018 เวลา 09:09. (จำนวนผู้เข้าชม 90)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน

วันที่ 30/11/2018 เวลา 19:04. (จำนวนผู้เข้าชม 98)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 14/09/2018 เวลา 10:06. (จำนวนผู้เข้าชม 152)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 11/09/2018 เวลา 11:03. (จำนวนผู้เข้าชม 123)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 11/09/2018 เวลา 11:03. (จำนวนผู้เข้าชม 101)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

วันที่ 28/08/2018 เวลา 18:04. (จำนวนผู้เข้าชม 104)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 27/08/2018 เวลา 09:23. (จำนวนผู้เข้าชม 97)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 26/08/2018 เวลา 17:36. (จำนวนผู้เข้าชม 97)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 26/08/2018 เวลา 17:00. (จำนวนผู้เข้าชม 105)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 26/08/2018 เวลา 16:59. (จำนวนผู้เข้าชม 102)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 26/08/2018 เวลา 16:58. (จำนวนผู้เข้าชม 103)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 26/08/2018 เวลา 16:58. (จำนวนผู้เข้าชม 97)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 26/08/2018 เวลา 16:58. (จำนวนผู้เข้าชม 103)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 26/08/2018 เวลา 16:57. (จำนวนผู้เข้าชม 92)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือ

วันที่ 06/06/2018 เวลา 15:23. (จำนวนผู้เข้าชม 119)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือประจำจังหวัดน่าน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล

วันที่ 11/05/2018 เวลา 15:18. (จำนวนผู้เข้าชม 116)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือประจำจังหวัดน่าน

วันที่ 22/03/2018 เวลา 14:18. (จำนวนผู้เข้าชม 125)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 02/03/2018 เวลา 10:52. (จำนวนผู้เข้าชม 191)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 08/02/2018 เวลา 16:05. (จำนวนผู้เข้าชม 120)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประม

วันที่ 01/02/2018 เวลา 17:26. (จำนวนผู้เข้าชม 112)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 17/01/2018 เวลา 15:18. (จำนวนผู้เข้าชม 111)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม,รั้ว,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ 08/12/2017 เวลา 10:51. (จำนวนผู้เข้าชม 121)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ

วันที่ 08/12/2017 เวลา 10:50. (จำนวนผู้เข้าชม 117)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 24 รายการ

วันที่ 28/11/2017 เวลา 15:23. (จำนวนผู้เข้าชม 111)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม

วันที่ 28/11/2017 เวลา 15:22. (จำนวนผู้เข้าชม 129)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.บ้านปิงหลวง

วันที่ 22/11/2017 เวลา 14:30. (จำนวนผู้เข้าชม 123)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ รั้ว ถนนคอนกรีต

วันที่ 22/11/2017 เวลา 14:22. (จำนวนผู้เข้าชม 126)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ

วันที่ 22/11/2017 เวลา 09:24. (จำนวนผู้เข้าชม 121)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ

วันที่ 29/10/2017 เวลา 13:36. (จำนวนผู้เข้าชม 160)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ 28/10/2017 เวลา 14:08. (จำนวนผู้เข้าชม 118)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา CC1

วันที่ 28/10/2017 เวลา 13:54. (จำนวนผู้เข้าชม 126)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ 25/10/2017 เวลา 13:59. (จำนวนผู้เข้าชม 124)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ

วันที่ 25/10/2017 เวลา 13:58. (จำนวนผู้เข้าชม 137)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 3 รายการ

วันที่ 24/10/2017 เวลา 15:13. (จำนวนผู้เข้าชม 119)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 รายการ

วันที่ 24/10/2017 เวลา 15:06. (จำนวนผู้เข้าชม 126)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์

วันที่ 28/09/2017 เวลา 19:11. (จำนวนผู้เข้าชม 113)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

วันที่ 28/09/2017 เวลา 19:07. (จำนวนผู้เข้าชม 116)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง จ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์ ทีวีและระบบไมค์โครโฟน

วันที่ 28/09/2017 เวลา 19:03. (จำนวนผู้เข้าชม 123)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง จ้างติดตั้งไฟระบบคอมพิวเตอร์และระบบกระจายสัญญาณเครือข่าย

วันที่ 28/09/2017 เวลา 19:00. (จำนวนผู้เข้าชม 110)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:56. (จำนวนผู้เข้าชม 127)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง จ้างถ่ายเอกสาร

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:53. (จำนวนผู้เข้าชม 119)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง จ้างเหมาถมดินและปรับพื้นที่

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:51. (จำนวนผู้เข้าชม 124)
เรียน ผู่้สนใจทั่วไป
เรื่อง ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:49. (จำนวนผู้เข้าชม 109)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:46. (จำนวนผู้เข้าชม 111)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:43. (จำนวนผู้เข้าชม 120)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:41. (จำนวนผู้เข้าชม 108)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:30. (จำนวนผู้เข้าชม 102)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:19. (จำนวนผู้เข้าชม 105)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

วันที่ 09/05/2017 เวลา 15:17. (จำนวนผู้เข้าชม 165)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน CC1

วันที่ 09/05/2017 เวลา 15:13. (จำนวนผู้เข้าชม 148)