::ประกาศและเอกสารดาวน์โหลดเรื่อง ประกาศการจัดชื้อจัดจ้างเรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4/2564

วันที่ 07/10/2021 เวลา 16:15. (จำนวนผู้เข้าชม 4)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2564

วันที่ 07/10/2021 เวลา 16:15. (จำนวนผู้เข้าชม 2)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564

วันที่ 07/10/2021 เวลา 16:09. (จำนวนผู้เข้าชม 4)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564

วันที่ 07/10/2021 เวลา 16:08. (จำนวนผู้เข้าชม 3)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคราุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 14/08/2021 เวลา 14:50. (จำนวนผู้เข้าชม 12)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2/2564

วันที่ 11/08/2021 เวลา 16:31. (จำนวนผู้เข้าชม 11)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/2564

วันที่ 11/08/2021 เวลา 16:31. (จำนวนผู้เข้าชม 9)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2564

วันที่ 11/08/2021 เวลา 16:32. (จำนวนผู้เข้าชม 11)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน

วันที่ 13/07/2021 เวลา 17:04. (จำนวนผู้เข้าชม 49)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ปีงบประ

วันที่ 13/07/2021 เวลา 17:03. (จำนวนผู้เข้าชม 45)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และห้องส้วม ค่ายลูกเลืออำเภอเวียงสา

วันที่ 19/03/2021 เวลา 10:12. (จำนวนผู้เข้าชม 73)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง

วันที่ 09/02/2021 เวลา 17:30. (จำนวนผู้เข้าชม 81)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และห้องส้วม ค่ายลูกเลืออำเภอเวียงสา

วันที่ 05/02/2021 เวลา 15:36. (จำนวนผู้เข้าชม 76)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และห้องส้วม

วันที่ 05/02/2021 เวลา 15:27. (จำนวนผู้เข้าชม 71)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และห้องส้วม ค่ายลูกเลืออำเภอเวียงสา

วันที่ 03/02/2021 เวลา 16:23. (จำนวนผู้เข้าชม 79)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และห้องส้วม ค่ายลูกเลืออำเภอเวียงสา

วันที่ 03/02/2021 เวลา 16:22. (จำนวนผู้เข้าชม 69)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 260 ที่นั่ง

วันที่ 25/01/2021 เวลา 08:00. (จำนวนผู้เข้าชม 78)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล รร.ประกิตเวชศักดิ์

วันที่ 05/01/2021 เวลา 14:34. (จำนวนผู้เข้าชม 67)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 205/26 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน

วันที่ 03/12/2020 เวลา 14:36. (จำนวนผู้เข้าชม 99)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.บ้านร่มเกล้า

วันที่ 02/12/2020 เวลา 10:32. (จำนวนผู้เข้าชม 73)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.บ้านโป่งคำ

วันที่ 01/12/2020 เวลา 15:17. (จำนวนผู้เข้าชม 95)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.บ้านศรีนาม่าน

วันที่ 25/11/2020 เวลา 15:03. (จำนวนผู้เข้าชม 92)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.บ้านจะเข้ภูหอม

วันที่ 25/11/2020 เวลา 15:00. (จำนวนผู้เข้าชม 85)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.บ้านสาลี่

วันที่ 25/11/2020 เวลา 15:00. (จำนวนผู้เข้าชม 82)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4

วันที่ 14/10/2020 เวลา 11:48. (จำนวนผู้เข้าชม 78)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3

วันที่ 14/10/2020 เวลา 11:48. (จำนวนผู้เข้าชม 90)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2

วันที่ 14/10/2020 เวลา 11:47. (จำนวนผู้เข้าชม 101)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1

วันที่ 14/10/2020 เวลา 11:47. (จำนวนผู้เข้าชม 80)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14/09/2020 เวลา 17:10. (จำนวนผู้เข้าชม 165)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ

วันที่ 14/09/2020 เวลา 17:09. (จำนวนผู้เข้าชม 99)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ปี

วันที่ 14/09/2020 เวลา 09:01. (จำนวนผู้เข้าชม 84)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ล/๕๘(ข)ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน รร.บ้านบ่อหอย

วันที่ 03/09/2020 เวลา 14:46. (จำนวนผู้เข้าชม 113)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 03/09/2020 เวลา 09:23. (จำนวนผู้เข้าชม 237)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 03/09/2020 เวลา 09:17. (จำนวนผู้เข้าชม 221)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 03/09/2020 เวลา 09:16. (จำนวนผู้เข้าชม 172)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 25/08/2020 เวลา 17:52. (จำนวนผู้เข้าชม 143)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษา ปีงบประม

วันที่ 19/08/2020 เวลา 12:45. (จำนวนผู้เข้าชม 161)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศเชิญชวนการจัดซืื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 17/08/2020 เวลา 09:44. (จำนวนผู้เข้าชม 163)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 14 รายการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 11/08/2020 เวลา 19:06. (จำนวนผู้เข้าชม 128)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ 15 รายการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28/07/2020 เวลา 11:27. (จำนวนผู้เข้าชม 182)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการปรับปรุงซ่อมแซมค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน ประจำปี 2563

วันที่ 09/07/2020 เวลา 16:56. (จำนวนผู้เข้าชม 184)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 09/07/2020 เวลา 16:54. (จำนวนผู้เข้าชม 144)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 09/07/2020 เวลา 13:08. (จำนวนผู้เข้าชม 108)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม

วันที่ 13/03/2020 เวลา 15:17. (จำนวนผู้เข้าชม 144)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.301/26 (ปี 2539) โรงเรียนบ้านห้วยมอญ

วันที่ 02/03/2020 เวลา 15:37. (จำนวนผู้เข้าชม 111)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ รร.ประกิตเวชศักดิ์

วันที่ 27/02/2020 เวลา 14:26. (จำนวนผู้เข้าชม 150)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.203/27 รร.ประกิตเวชศักดิ์

วันที่ 27/02/2020 เวลา 14:25. (จำนวนผู้เข้าชม 153)
เรียน ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนไตรธารวิทยา

วันที่ 26/02/2020 เวลา 10:03. (จำนวนผู้เข้าชม 123)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่โรงเรียนทุ่งศรีทอง

วันที่ 25/02/2020 เวลา 17:14. (จำนวนผู้เข้าชม 164)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านนายาง

วันที่ 25/02/2020 เวลา 10:32. (จำนวนผู้เข้าชม 185)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖โรงเรียนบ้านห้วยมอญ

วันที่ 24/02/2020 เวลา 11:44. (จำนวนผู้เข้าชม 128)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง

วันที่ 24/02/2020 เวลา 11:43. (จำนวนผู้เข้าชม 110)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖โรงเรียนบ้านค้างอ้อย

วันที่ 24/02/2020 เวลา 11:41. (จำนวนผู้เข้าชม 120)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว

วันที่ 24/02/2020 เวลา 11:39. (จำนวนผู้เข้าชม 114)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.๓๐๑/๒๖ บ้านน้ำโค้ง

วันที่ 24/02/2020 เวลา 11:37. (จำนวนผู้เข้าชม 106)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านนํ้าโค้ง

วันที่ 24/02/2020 เวลา 11:35. (จำนวนผู้เข้าชม 112)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติพร้อมโปรแกรมสำนักงาน

วันที่ 08/08/2019 เวลา 13:02. (จำนวนผู้เข้าชม 119)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน

วันที่ 12/07/2019 เวลา 13:08. (จำนวนผู้เข้าชม 157)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไต

วันที่ 10/07/2019 เวลา 11:46. (จำนวนผู้เข้าชม 121)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไต

วันที่ 08/07/2019 เวลา 14:19. (จำนวนผู้เข้าชม 121)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไต

วันที่ 08/07/2019 เวลา 14:17. (จำนวนผู้เข้าชม 126)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 02/05/2019 เวลา 14:52. (จำนวนผู้เข้าชม 139)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ

วันที่ 24/04/2019 เวลา 10:09. (จำนวนผู้เข้าชม 129)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26/03/2019 เวลา 20:03. (จำนวนผู้เข้าชม 129)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรครุภัณฑ์ 5 รายการ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 25/03/2019 เวลา 09:30. (จำนวนผู้เข้าชม 127)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 10/03/2019 เวลา 14:01. (จำนวนผู้เข้าชม 135)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ 14 รายการ

วันที่ 15/02/2019 เวลา 11:01. (จำนวนผู้เข้าชม 143)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 12/02/2019 เวลา 10:20. (จำนวนผู้เข้าชม 157)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ

วันที่ 30/01/2019 เวลา 16:47. (จำนวนผู้เข้าชม 159)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 15 รายการ

วันที่ 16/01/2019 เวลา 10:17. (จำนวนผู้เข้าชม 155)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ

วันที่ 26/12/2018 เวลา 09:09. (จำนวนผู้เข้าชม 154)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน

วันที่ 30/11/2018 เวลา 19:04. (จำนวนผู้เข้าชม 159)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 14/09/2018 เวลา 10:06. (จำนวนผู้เข้าชม 215)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 11/09/2018 เวลา 11:03. (จำนวนผู้เข้าชม 206)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 11/09/2018 เวลา 11:03. (จำนวนผู้เข้าชม 164)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

วันที่ 28/08/2018 เวลา 18:04. (จำนวนผู้เข้าชม 171)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 27/08/2018 เวลา 09:23. (จำนวนผู้เข้าชม 159)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 26/08/2018 เวลา 17:36. (จำนวนผู้เข้าชม 156)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 26/08/2018 เวลา 17:00. (จำนวนผู้เข้าชม 159)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 26/08/2018 เวลา 16:59. (จำนวนผู้เข้าชม 157)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 26/08/2018 เวลา 16:58. (จำนวนผู้เข้าชม 158)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 26/08/2018 เวลา 16:58. (จำนวนผู้เข้าชม 157)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 26/08/2018 เวลา 16:58. (จำนวนผู้เข้าชม 158)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 26/08/2018 เวลา 16:57. (จำนวนผู้เข้าชม 149)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือ

วันที่ 06/06/2018 เวลา 15:23. (จำนวนผู้เข้าชม 176)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือประจำจังหวัดน่าน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล

วันที่ 11/05/2018 เวลา 15:18. (จำนวนผู้เข้าชม 173)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือประจำจังหวัดน่าน

วันที่ 22/03/2018 เวลา 14:18. (จำนวนผู้เข้าชม 180)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 02/03/2018 เวลา 10:52. (จำนวนผู้เข้าชม 249)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 08/02/2018 เวลา 16:05. (จำนวนผู้เข้าชม 180)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประม

วันที่ 01/02/2018 เวลา 17:26. (จำนวนผู้เข้าชม 174)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 17/01/2018 เวลา 15:18. (จำนวนผู้เข้าชม 168)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม,รั้ว,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ 08/12/2017 เวลา 10:51. (จำนวนผู้เข้าชม 174)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ

วันที่ 08/12/2017 เวลา 10:50. (จำนวนผู้เข้าชม 183)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 24 รายการ

วันที่ 28/11/2017 เวลา 15:23. (จำนวนผู้เข้าชม 165)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม

วันที่ 28/11/2017 เวลา 15:22. (จำนวนผู้เข้าชม 194)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.บ้านปิงหลวง

วันที่ 22/11/2017 เวลา 14:30. (จำนวนผู้เข้าชม 180)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ รั้ว ถนนคอนกรีต

วันที่ 22/11/2017 เวลา 14:22. (จำนวนผู้เข้าชม 195)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ

วันที่ 22/11/2017 เวลา 09:24. (จำนวนผู้เข้าชม 178)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ

วันที่ 29/10/2017 เวลา 13:36. (จำนวนผู้เข้าชม 218)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ 28/10/2017 เวลา 14:08. (จำนวนผู้เข้าชม 176)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา CC1

วันที่ 28/10/2017 เวลา 13:54. (จำนวนผู้เข้าชม 180)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ 25/10/2017 เวลา 13:59. (จำนวนผู้เข้าชม 178)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ

วันที่ 25/10/2017 เวลา 13:58. (จำนวนผู้เข้าชม 194)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 3 รายการ

วันที่ 24/10/2017 เวลา 15:13. (จำนวนผู้เข้าชม 174)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 รายการ

วันที่ 24/10/2017 เวลา 15:06. (จำนวนผู้เข้าชม 184)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์

วันที่ 28/09/2017 เวลา 19:11. (จำนวนผู้เข้าชม 167)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

วันที่ 28/09/2017 เวลา 19:07. (จำนวนผู้เข้าชม 171)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง จ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์ ทีวีและระบบไมค์โครโฟน

วันที่ 28/09/2017 เวลา 19:03. (จำนวนผู้เข้าชม 189)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง จ้างติดตั้งไฟระบบคอมพิวเตอร์และระบบกระจายสัญญาณเครือข่าย

วันที่ 28/09/2017 เวลา 19:00. (จำนวนผู้เข้าชม 164)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:56. (จำนวนผู้เข้าชม 186)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง จ้างถ่ายเอกสาร

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:53. (จำนวนผู้เข้าชม 173)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง จ้างเหมาถมดินและปรับพื้นที่

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:51. (จำนวนผู้เข้าชม 180)
เรียน ผู่้สนใจทั่วไป
เรื่อง ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:49. (จำนวนผู้เข้าชม 169)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:46. (จำนวนผู้เข้าชม 174)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:43. (จำนวนผู้เข้าชม 177)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:41. (จำนวนผู้เข้าชม 161)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:30. (จำนวนผู้เข้าชม 159)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:19. (จำนวนผู้เข้าชม 162)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

วันที่ 09/05/2017 เวลา 15:17. (จำนวนผู้เข้าชม 222)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน CC1

วันที่ 09/05/2017 เวลา 15:13. (จำนวนผู้เข้าชม 202)