::ประกาศและเอกสารดาวน์โหลดเรื่อง ประกาศการจัดชื้อจัดจ้างเรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา

วันที่ 09/07/2024 เวลา 11:50. (จำนวนผู้เข้าชม 5)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

วันที่ 02/07/2024 เวลา 17:16. (จำนวนผู้เข้าชม 4)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

วันที่ 19/06/2024 เวลา 10:03. (จำนวนผู้เข้าชม 8)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

วันที่ 06/06/2024 เวลา 13:18. (จำนวนผู้เข้าชม 11)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง โรงเรียนภูเค็งพัฒนา

วันที่ 04/06/2024 เวลา 10:38. (จำนวนผู้เข้าชม 13)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

วันที่ 28/05/2024 เวลา 09:15. (จำนวนผู้เข้าชม 11)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ของโรงเรียนภูเค็งพัฒนา

วันที่ 09/05/2024 เวลา 15:50. (จำนวนผู้เข้าชม 22)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2567

วันที่ 10/04/2024 เวลา 16:36. (จำนวนผู้เข้าชม 23)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2567

วันที่ 19/01/2024 เวลา 10:03. (จำนวนผู้เข้าชม 38)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2566

วันที่ 10/01/2024 เวลา 09:54. (จำนวนผู้เข้าชม 61)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2566

วันที่ 04/10/2023 เวลา 16:03. (จำนวนผู้เข้าชม 54)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2566

วันที่ 07/08/2023 เวลา 16:43. (จำนวนผู้เข้าชม 71)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 06/07/2023 เวลา 15:09. (จำนวนผู้เข้าชม 49)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566

วันที่ 19/05/2023 เวลา 11:36. (จำนวนผู้เข้าชม 67)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2566

วันที่ 19/05/2023 เวลา 11:35. (จำนวนผู้เข้าชม 56)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ ปี 2566

วันที่ 09/03/2023 เวลา 14:37. (จำนวนผู้เข้าชม 53)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรังซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่น

วันที่ 31/01/2023 เวลา 10:32. (จำนวนผู้เข้าชม 83)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 13/01/2023 เวลา 14:16. (จำนวนผู้เข้าชม 76)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศการขายทอดตลาดอาคารห้องสมุดและอาคารโรงอาหาร ของโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

วันที่ 12/01/2023 เวลา 17:03. (จำนวนผู้เข้าชม 89)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่น

วันที่ 10/01/2023 เวลา 10:08. (จำนวนผู้เข้าชม 48)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 15/12/2022 เวลา 10:02. (จำนวนผู้เข้าชม 57)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4

วันที่ 07/10/2022 เวลา 11:49. (จำนวนผู้เข้าชม 49)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3

วันที่ 19/08/2022 เวลา 14:04. (จำนวนผู้เข้าชม 64)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2

วันที่ 14/06/2022 เวลา 16:24. (จำนวนผู้เข้าชม 87)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1

วันที่ 01/06/2022 เวลา 14:07. (จำนวนผู้เข้าชม 75)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ

วันที่ 05/05/2022 เวลา 11:16. (จำนวนผู้เข้าชม 80)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 2 รายการ

วันที่ 18/04/2022 เวลา 13:22. (จำนวนผู้เข้าชม 73)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศึกษา จำนวน 5 รายการ

วันที่ 31/03/2022 เวลา 14:29. (จำนวนผู้เข้าชม 82)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ

วันที่ 22/03/2022 เวลา 16:17. (จำนวนผู้เข้าชม 74)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา จำนวน 2 รา

วันที่ 22/03/2022 เวลา 16:16. (จำนวนผู้เข้าชม 104)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศึกษา จำนวน 5 รายการ

วันที่ 08/03/2022 เวลา 16:37. (จำนวนผู้เข้าชม 101)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ

วันที่ 22/02/2022 เวลา 11:15. (จำนวนผู้เข้าชม 86)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ

วันที่ 07/02/2022 เวลา 09:51. (จำนวนผู้เข้าชม 92)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4/2564

วันที่ 07/10/2021 เวลา 16:15. (จำนวนผู้เข้าชม 108)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2564

วันที่ 07/10/2021 เวลา 16:15. (จำนวนผู้เข้าชม 108)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคราุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 14/08/2021 เวลา 14:50. (จำนวนผู้เข้าชม 103)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2/2564

วันที่ 11/08/2021 เวลา 16:31. (จำนวนผู้เข้าชม 105)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/2564

วันที่ 11/08/2021 เวลา 16:31. (จำนวนผู้เข้าชม 103)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2564

วันที่ 11/08/2021 เวลา 16:32. (จำนวนผู้เข้าชม 114)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน

วันที่ 13/07/2021 เวลา 17:04. (จำนวนผู้เข้าชม 150)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ปีงบประ

วันที่ 13/07/2021 เวลา 17:03. (จำนวนผู้เข้าชม 153)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และห้องส้วม ค่ายลูกเลืออำเภอเวียงสา

วันที่ 19/03/2021 เวลา 10:12. (จำนวนผู้เข้าชม 159)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง

วันที่ 09/02/2021 เวลา 17:30. (จำนวนผู้เข้าชม 175)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และห้องส้วม ค่ายลูกเลืออำเภอเวียงสา

วันที่ 05/02/2021 เวลา 15:36. (จำนวนผู้เข้าชม 157)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และห้องส้วม

วันที่ 05/02/2021 เวลา 15:27. (จำนวนผู้เข้าชม 154)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และห้องส้วม ค่ายลูกเลืออำเภอเวียงสา

วันที่ 03/02/2021 เวลา 16:23. (จำนวนผู้เข้าชม 154)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และห้องส้วม ค่ายลูกเลืออำเภอเวียงสา

วันที่ 03/02/2021 เวลา 16:22. (จำนวนผู้เข้าชม 155)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 260 ที่นั่ง

วันที่ 25/01/2021 เวลา 08:00. (จำนวนผู้เข้าชม 179)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล รร.ประกิตเวชศักดิ์

วันที่ 05/01/2021 เวลา 14:34. (จำนวนผู้เข้าชม 147)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 205/26 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน

วันที่ 03/12/2020 เวลา 14:36. (จำนวนผู้เข้าชม 232)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.บ้านร่มเกล้า

วันที่ 02/12/2020 เวลา 10:32. (จำนวนผู้เข้าชม 148)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.บ้านโป่งคำ

วันที่ 01/12/2020 เวลา 15:17. (จำนวนผู้เข้าชม 174)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.บ้านศรีนาม่าน

วันที่ 25/11/2020 เวลา 15:03. (จำนวนผู้เข้าชม 167)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.บ้านจะเข้ภูหอม

วันที่ 25/11/2020 เวลา 15:00. (จำนวนผู้เข้าชม 182)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.บ้านสาลี่

วันที่ 25/11/2020 เวลา 15:00. (จำนวนผู้เข้าชม 176)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4

วันที่ 14/10/2020 เวลา 11:48. (จำนวนผู้เข้าชม 161)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3

วันที่ 14/10/2020 เวลา 11:48. (จำนวนผู้เข้าชม 161)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2

วันที่ 14/10/2020 เวลา 11:47. (จำนวนผู้เข้าชม 176)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1

วันที่ 14/10/2020 เวลา 11:47. (จำนวนผู้เข้าชม 159)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14/09/2020 เวลา 17:10. (จำนวนผู้เข้าชม 235)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ

วันที่ 14/09/2020 เวลา 17:09. (จำนวนผู้เข้าชม 195)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ปี

วันที่ 14/09/2020 เวลา 09:01. (จำนวนผู้เข้าชม 191)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ล/๕๘(ข)ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน รร.บ้านบ่อหอย

วันที่ 03/09/2020 เวลา 14:46. (จำนวนผู้เข้าชม 219)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 03/09/2020 เวลา 09:23. (จำนวนผู้เข้าชม 312)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 03/09/2020 เวลา 09:17. (จำนวนผู้เข้าชม 294)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 03/09/2020 เวลา 09:16. (จำนวนผู้เข้าชม 245)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 25/08/2020 เวลา 17:52. (จำนวนผู้เข้าชม 245)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษา ปีงบประม

วันที่ 19/08/2020 เวลา 12:45. (จำนวนผู้เข้าชม 283)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศเชิญชวนการจัดซืื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 17/08/2020 เวลา 09:44. (จำนวนผู้เข้าชม 271)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 14 รายการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 11/08/2020 เวลา 19:06. (จำนวนผู้เข้าชม 200)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ 15 รายการ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28/07/2020 เวลา 11:27. (จำนวนผู้เข้าชม 261)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการปรับปรุงซ่อมแซมค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน ประจำปี 2563

วันที่ 09/07/2020 เวลา 16:56. (จำนวนผู้เข้าชม 257)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 09/07/2020 เวลา 16:54. (จำนวนผู้เข้าชม 222)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 09/07/2020 เวลา 13:08. (จำนวนผู้เข้าชม 196)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม

วันที่ 13/03/2020 เวลา 15:17. (จำนวนผู้เข้าชม 212)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.301/26 (ปี 2539) โรงเรียนบ้านห้วยมอญ

วันที่ 02/03/2020 เวลา 15:37. (จำนวนผู้เข้าชม 209)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ รร.ประกิตเวชศักดิ์

วันที่ 27/02/2020 เวลา 14:26. (จำนวนผู้เข้าชม 254)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.203/27 รร.ประกิตเวชศักดิ์

วันที่ 27/02/2020 เวลา 14:25. (จำนวนผู้เข้าชม 286)
เรียน ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนไตรธารวิทยา

วันที่ 26/02/2020 เวลา 10:03. (จำนวนผู้เข้าชม 214)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่โรงเรียนทุ่งศรีทอง

วันที่ 25/02/2020 เวลา 17:14. (จำนวนผู้เข้าชม 237)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านนายาง

วันที่ 25/02/2020 เวลา 10:32. (จำนวนผู้เข้าชม 260)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖โรงเรียนบ้านห้วยมอญ

วันที่ 24/02/2020 เวลา 11:44. (จำนวนผู้เข้าชม 189)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง

วันที่ 24/02/2020 เวลา 11:43. (จำนวนผู้เข้าชม 172)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖โรงเรียนบ้านค้างอ้อย

วันที่ 24/02/2020 เวลา 11:41. (จำนวนผู้เข้าชม 190)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว

วันที่ 24/02/2020 เวลา 11:39. (จำนวนผู้เข้าชม 181)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.๓๐๑/๒๖ บ้านน้ำโค้ง

วันที่ 24/02/2020 เวลา 11:37. (จำนวนผู้เข้าชม 174)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านนํ้าโค้ง

วันที่ 24/02/2020 เวลา 11:35. (จำนวนผู้เข้าชม 180)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติพร้อมโปรแกรมสำนักงาน

วันที่ 08/08/2019 เวลา 13:02. (จำนวนผู้เข้าชม 191)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน

วันที่ 12/07/2019 เวลา 13:08. (จำนวนผู้เข้าชม 267)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไต

วันที่ 10/07/2019 เวลา 11:46. (จำนวนผู้เข้าชม 195)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไต

วันที่ 08/07/2019 เวลา 14:19. (จำนวนผู้เข้าชม 193)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไต

วันที่ 08/07/2019 เวลา 14:17. (จำนวนผู้เข้าชม 199)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 02/05/2019 เวลา 14:52. (จำนวนผู้เข้าชม 229)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ

วันที่ 24/04/2019 เวลา 10:09. (จำนวนผู้เข้าชม 216)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26/03/2019 เวลา 20:03. (จำนวนผู้เข้าชม 190)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรครุภัณฑ์ 5 รายการ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 25/03/2019 เวลา 09:30. (จำนวนผู้เข้าชม 183)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 10/03/2019 เวลา 14:01. (จำนวนผู้เข้าชม 196)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ 14 รายการ

วันที่ 15/02/2019 เวลา 11:01. (จำนวนผู้เข้าชม 222)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 12/02/2019 เวลา 10:20. (จำนวนผู้เข้าชม 217)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ

วันที่ 30/01/2019 เวลา 16:47. (จำนวนผู้เข้าชม 235)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 15 รายการ

วันที่ 16/01/2019 เวลา 10:17. (จำนวนผู้เข้าชม 214)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ

วันที่ 26/12/2018 เวลา 09:09. (จำนวนผู้เข้าชม 216)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน

วันที่ 30/11/2018 เวลา 19:04. (จำนวนผู้เข้าชม 252)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 14/09/2018 เวลา 10:06. (จำนวนผู้เข้าชม 278)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 11/09/2018 เวลา 11:03. (จำนวนผู้เข้าชม 280)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 11/09/2018 เวลา 11:03. (จำนวนผู้เข้าชม 233)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

วันที่ 28/08/2018 เวลา 18:04. (จำนวนผู้เข้าชม 232)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 27/08/2018 เวลา 09:23. (จำนวนผู้เข้าชม 236)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 26/08/2018 เวลา 17:36. (จำนวนผู้เข้าชม 292)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 26/08/2018 เวลา 17:00. (จำนวนผู้เข้าชม 226)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 26/08/2018 เวลา 16:59. (จำนวนผู้เข้าชม 213)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 26/08/2018 เวลา 16:58. (จำนวนผู้เข้าชม 220)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 26/08/2018 เวลา 16:58. (จำนวนผู้เข้าชม 237)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 26/08/2018 เวลา 16:58. (จำนวนผู้เข้าชม 217)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

วันที่ 26/08/2018 เวลา 16:57. (จำนวนผู้เข้าชม 213)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือ

วันที่ 06/06/2018 เวลา 15:23. (จำนวนผู้เข้าชม 230)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือประจำจังหวัดน่าน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล

วันที่ 11/05/2018 เวลา 15:18. (จำนวนผู้เข้าชม 249)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือประจำจังหวัดน่าน

วันที่ 22/03/2018 เวลา 14:18. (จำนวนผู้เข้าชม 254)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 02/03/2018 เวลา 10:52. (จำนวนผู้เข้าชม 332)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 08/02/2018 เวลา 16:05. (จำนวนผู้เข้าชม 243)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประม

วันที่ 01/02/2018 เวลา 17:26. (จำนวนผู้เข้าชม 262)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 17/01/2018 เวลา 15:18. (จำนวนผู้เข้าชม 239)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม,รั้ว,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ 08/12/2017 เวลา 10:51. (จำนวนผู้เข้าชม 235)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ

วันที่ 08/12/2017 เวลา 10:50. (จำนวนผู้เข้าชม 266)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 24 รายการ

วันที่ 28/11/2017 เวลา 15:23. (จำนวนผู้เข้าชม 241)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม

วันที่ 28/11/2017 เวลา 15:22. (จำนวนผู้เข้าชม 258)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.บ้านปิงหลวง

วันที่ 22/11/2017 เวลา 14:30. (จำนวนผู้เข้าชม 242)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ รั้ว ถนนคอนกรีต

วันที่ 22/11/2017 เวลา 14:22. (จำนวนผู้เข้าชม 260)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ

วันที่ 22/11/2017 เวลา 09:24. (จำนวนผู้เข้าชม 237)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ

วันที่ 29/10/2017 เวลา 13:36. (จำนวนผู้เข้าชม 301)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ 28/10/2017 เวลา 14:08. (จำนวนผู้เข้าชม 257)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา CC1

วันที่ 28/10/2017 เวลา 13:54. (จำนวนผู้เข้าชม 256)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ 25/10/2017 เวลา 13:59. (จำนวนผู้เข้าชม 238)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ

วันที่ 25/10/2017 เวลา 13:58. (จำนวนผู้เข้าชม 258)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 3 รายการ

วันที่ 24/10/2017 เวลา 15:13. (จำนวนผู้เข้าชม 241)
เรียน ประชาชนทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 รายการ

วันที่ 24/10/2017 เวลา 15:06. (จำนวนผู้เข้าชม 245)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์

วันที่ 28/09/2017 เวลา 19:11. (จำนวนผู้เข้าชม 246)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

วันที่ 28/09/2017 เวลา 19:07. (จำนวนผู้เข้าชม 246)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง จ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์ ทีวีและระบบไมค์โครโฟน

วันที่ 28/09/2017 เวลา 19:03. (จำนวนผู้เข้าชม 263)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง จ้างติดตั้งไฟระบบคอมพิวเตอร์และระบบกระจายสัญญาณเครือข่าย

วันที่ 28/09/2017 เวลา 19:00. (จำนวนผู้เข้าชม 247)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:56. (จำนวนผู้เข้าชม 272)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง จ้างถ่ายเอกสาร

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:53. (จำนวนผู้เข้าชม 281)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง จ้างเหมาถมดินและปรับพื้นที่

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:51. (จำนวนผู้เข้าชม 252)
เรียน ผู่้สนใจทั่วไป
เรื่อง ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:49. (จำนวนผู้เข้าชม 237)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:46. (จำนวนผู้เข้าชม 251)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:43. (จำนวนผู้เข้าชม 250)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:41. (จำนวนผู้เข้าชม 224)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:30. (จำนวนผู้เข้าชม 218)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ

วันที่ 28/09/2017 เวลา 18:19. (จำนวนผู้เข้าชม 242)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

วันที่ 09/05/2017 เวลา 15:17. (จำนวนผู้เข้าชม 290)
เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน CC1

วันที่ 09/05/2017 เวลา 15:13. (จำนวนผู้เข้าชม 275)